Dataczas_info
Sciezka_info
Wybrane z menu: Cennik
Strefa_info
Jesteś w strefie ogólnodostępnej
Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się!
Pomoc - cennik

Rejestracja wierzytelności skutkuje ustaleniem stawki prowizji za pośrednictwo w jej sprzedaży. Rejestracja długu powoduje ustalenie stawki prowizji za pośrednictwo w realizacji kompensaty z jego udziałem.

Wartość prowizji za sprzedaż jest równa taryfowej stawce pomnożonej przez cenę sprzedaży wierzytelności. Wartość prowizji za kompensatę to iloczyn stawki i wartości kompensaty.

Informacja o przypisanej taryfie pojawia się zaraz po zarejestrowaniu wierzytelności lub długu. Jest ona wpisywana automatycznie do formularza wierzytelności lub długu, podpisywanego przez użytkownika.

Cena w każdej taryfie zależy od stopy prowizji, lecz nie może być mniejsza niż wartość minimalna.

W przypadku braku kontynuowania przez użytkownika procedur rozpoczętych w systemie, pobierana jest prowizja za rezygnację. Stanowi ona krotność taryfowej prowizji za usługę, do której nie doszło.

Dotyczy to przerwania sprzedaży wierzytelności Organizatorowi IGK oraz uniemożliwienia kompensaty długu przez niedokończenie nabycia wierzytelności od Organizatora IGK lub przez niedostarczenie podpisanych kart porozumienia kompensacyjnego.

Uzasadnieniem tej opłaty jest fakt, iż wycofanie się jednego użytkownika powoduje niedojście do skutku operacji oczekiwanych przez co najmniej kilku innych użytkowników. Ma ona zatem zmniejszać ryzyko anulowania rozpoczętych procedur dla ogółu użytkowników systemu.

Jeśli użytkownik w regulaminowym terminie podejmie przerwane procedury, prowizja będzie anulowana. Jeśli nie, procedury te zostaną cofnięte użytkownik zostanie zablokowany w serwisie.

Oznacza to, że nie będzie miał możliwości zapisywania danych (w tym rejestracji nowych wierzytelności i długów oraz udziału w aukcjach) i nie będzie brany pod uwagę przy wyznaczaniu aukcji i transakcji z Organizatorem.

W przypadku, gdyby jego wierzytelność i dług wzięły udział w jakimś porozumieniu, zablokowany użytkownik może ściągnąć karty porozumienia i przystąpić do niego.

Minimalna wartość prowizji, krotność prowizji za rezygnację, opisy taryf i przyporządkowane im stawki prowizyjne mogą się zmieniać – obowiązujący cennik jest zawsze uwidoczniony w serwisie.

Jak obliczana jest prowizja za organizację kompensaty?

Wartość prowizji za kompensatę to iloczyn taryfowej stawki i wartości kompensaty (lecz nie mniej niż wartość minimalna).

Wybór taryfowej stawki i wartości minimalnej odbywa się automatycznie w chwili rejestracji długu biorącego udział w kompensacie – na podstawie aktualnego cennika.

Taryfy prowizji systemu IGK
Poz.NazwaOpis[%]
D1D-20101001-001Dla długów o wartości nominalnej do 10 tys. zł włącznie2.00
D2D-20101001-002Dla długów o wartości nominalnej powyżej 10 tys. zł do 100 tys. zł włącznie1.50
D3D-20101001-003Dla długów o wartości nominalnej powyżej 100 tys. zł1.00
W1W-20101001-001Dla wierzytelności o wartości nominalnej do 10 tys. zł włącznie2.00
W2W-20101001-002Dla wierzytelności o wartości nominalnej powyżej 10 tys. zł do 100 tys. zł włącznie1.50
W3W-20101001-003Dla wierzytelności o wartości nominalnej powyżej 100 tys. zł1.00
Minimalna wartość prowizji (zł):
100.00
Krotność prowizji za rezygnację:
3
Statystyki
Zarejestrowany użytkownik ma tu szybki wgląd w statystyki dotyczących go zdarzeń w systemie IGK:
Zarejestrowane wierzytelności i długi
Aukcje zakupu i sprzedaży własnych ofert
Udział w licytacjach cudzych ofert zakupu i sprzedaży
Pliki pdf z formularzami i fakturami pro forma do pobrania
Dotychczasowe płatności
Zrealizowane w IGK sprzedaże wierzytelności
Zrealizowane w IGK kompensaty
Wiadomości od IGK
Copyright 2010 Usługi Ekonomiczno-Finansowe Maciej Stamirski :