Dataczas_info
Sciezka_info
Wybrane z menu: Ochrona danych
Strefa_info
Jesteś w strefie ogólnodostępnej
Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się!
Pomoc - powitanie

Witamy serdecznie!

Lista tematów

  • Zasady działania
  • Użytkownicy demonstracyjni
  • Rejestracja
  • Pomoc kontekstowa
  • Częste pytania

 

Zasady działania

Proponujemy zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemu. Są one opisane w hasłach głównego menu, w pozostałych artykułach zgromadzonych w opcji „Wprowadzenie” (w menu w prawym dolnym zielonym okienku), a także w pomocy kontekstowej i częstych pytaniach (w tym samym menu).

 

Użytkownicy demonstracyjni 

W celu ułatwienia zapoznania się z serwisem, zarejestrowano w nim czterech użytkowników demonstracyjnych. Ich loginy oraz hasła (w każdym przypadku takie same jak loginy) to: login1, login2, login3, login4. Każdy może zalogować się do serwisu jako użytkownik demonstracyjny i przejrzeć wszystkie dostępne opcje wraz z pomocą kontekstową. Użytkownicy demonstracyjni mają zablokowaną możliwość rejestracji danych, licytowania w aukcjach itp.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z systemu IGK trzeba zarejestrować swój login i hasło, co następuje przez kliknięcie na link „zarejestruj się” w module logowania (prawe górne szare okienko). Umożliwia to późniejsze zalogowanie się i rejestrację danych szczegółowych.

 

Pomoc kontekstowa

W tym oknie (lewe niebieskie okno pomocy) zawsze widoczna będzie pomoc kontekstowa, dotycząca aktualnie wybranej opcji.

 

Częste pytania 

W zielonym oknie poniżej pokazywane będą losowo wybrane odpowiedzi na częste pytania, również związane z aktualnym kontekstem.

Jak się tu poruszać?

W menu głównym (u góry po lewej) są do wybrania wszystkie aktualnie dostępne opcje systemu. Mój kolega (ten po prawej) proponuje odnośniki do dodatkowych tekstów.

 

Ochrona danych

Dane rejestrowane w serwisie IGK są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jego Użytkowników. Wykorzystywane są wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą właściciela i operatora systemu IGK. Organizator IGK zobowiązuje się do zachowania poufności tych danych oraz tajemnicy handlowej Użytkowników.

Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, które odnoszą się wyłącznie do przetwarzania informacji dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalnosci gospodarczej. Dodatkowo z przepisów ustaw Prawo działalności gospodarczej i O swobodzie działalności gospodarczej wynika jawność danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej i w aktach ewidencyjnych przedsiębiorcy.

Z kolei dane osób do kontaktu w zarejestrowanych podmiotach wykorzystywane są wyłącznie w celu usprawnienia pracy operatora systemu. Kwalifikuje się to jako "przetwarzanie w zakresie drobnych bieżących spraw" i jako takie zwolnione jest, na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych, z obowiązku rejestracji bazy danych.  

 

Statystyki
Zarejestrowany użytkownik ma tu szybki wgląd w statystyki dotyczących go zdarzeń w systemie IGK:
Zarejestrowane wierzytelności i długi
Aukcje zakupu i sprzedaży własnych ofert
Udział w licytacjach cudzych ofert zakupu i sprzedaży
Pliki pdf z formularzami i fakturami pro forma do pobrania
Dotychczasowe płatności
Zrealizowane w IGK sprzedaże wierzytelności
Zrealizowane w IGK kompensaty
Wiadomości od IGK
Copyright 2010 Usługi Ekonomiczno-Finansowe Maciej Stamirski :