Dataczas_info
Sciezka_info
Wybrane z menu: Jak to działa?
Strefa_info
Jesteś w strefie ogólnodostępnej
Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się!
Pomoc - powitanie

Witamy serdecznie!

Lista tematów

  • Zasady działania
  • Użytkownicy demonstracyjni
  • Rejestracja
  • Pomoc kontekstowa
  • Częste pytania

 

Zasady działania

Proponujemy zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemu. Są one opisane w hasłach głównego menu, w pozostałych artykułach zgromadzonych w opcji „Wprowadzenie” (w menu w prawym dolnym zielonym okienku), a także w pomocy kontekstowej i częstych pytaniach (w tym samym menu).

 

Użytkownicy demonstracyjni 

W celu ułatwienia zapoznania się z serwisem, zarejestrowano w nim czterech użytkowników demonstracyjnych. Ich loginy oraz hasła (w każdym przypadku takie same jak loginy) to: login1, login2, login3, login4. Każdy może zalogować się do serwisu jako użytkownik demonstracyjny i przejrzeć wszystkie dostępne opcje wraz z pomocą kontekstową. Użytkownicy demonstracyjni mają zablokowaną możliwość rejestracji danych, licytowania w aukcjach itp.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z systemu IGK trzeba zarejestrować swój login i hasło, co następuje przez kliknięcie na link „zarejestruj się” w module logowania (prawe górne szare okienko). Umożliwia to późniejsze zalogowanie się i rejestrację danych szczegółowych.

 

Pomoc kontekstowa

W tym oknie (lewe niebieskie okno pomocy) zawsze widoczna będzie pomoc kontekstowa, dotycząca aktualnie wybranej opcji.

 

Częste pytania 

W zielonym oknie poniżej pokazywane będą losowo wybrane odpowiedzi na częste pytania, również związane z aktualnym kontekstem.

Jak się tu poruszać?

W menu głównym (u góry po lewej) są do wybrania wszystkie aktualnie dostępne opcje systemu. Mój kolega (ten po prawej) proponuje odnośniki do dodatkowych tekstów.

 

Działania w serwisie

Po podpisaniu umowy Użytkownik zatwierdza w serwisie swoje wierzytelności i długi (jeśli takie były w nim zarejestrowane, o czym powinien być poinformowany przez swoich dłużników i wierzycieli). Następnie rejestruje nowe, informując o tym swoich kolejnych partnerów handlowych. Potem czeka na działania kolejnych użytkowników.

W ten sposób budowane są łańcuchy wierzytelności, ktore po domknięciu umożliwają zawarcie kompensaty wielostronnej. Jeśli któryś łańcuch wierzytelności osiąga minimalną zakładaną liczbę wierzycieli, IGK inicjuje procedury mające na celu jego domknięcie. Użytkownicy zawiadamiani są o aukcjach lub o transkacjach z Organizatorem.

W ich efekcie jeden uczestnik łańcucha sprzedaje swoją wierzytelność, drugi ją kupuje w celu potrącenia z nią swojego długu i jego spłaty z dyskontem, a pozostali uczestnicy potrącają swoje wierzytelności ze swoimi długami.

O oczekiwanych krokach do podjęcia użytkownik informowany jest na pierwszej stronie po zalogowaniu: „dziś do zrobienia”. O każdym istotnym zdarzeniu w systemie serwis informuje Wiadomością IGK. Są to e-maile, które oprócz wysłania na skrzynkę, dodatkowo są przechowywane i udostępniane w serwisie.

 

CZYTAJ DALEJ

Statystyki
Zarejestrowany użytkownik ma tu szybki wgląd w statystyki dotyczących go zdarzeń w systemie IGK:
Zarejestrowane wierzytelności i długi
Aukcje zakupu i sprzedaży własnych ofert
Udział w licytacjach cudzych ofert zakupu i sprzedaży
Pliki pdf z formularzami i fakturami pro forma do pobrania
Dotychczasowe płatności
Zrealizowane w IGK sprzedaże wierzytelności
Zrealizowane w IGK kompensaty
Wiadomości od IGK
Copyright 2010 Usługi Ekonomiczno-Finansowe Maciej Stamirski :