Dataczas_info
Sciezka_info
Wybrane z menu: Obsługa klienta
Strefa_info
Jesteś w strefie ogólnodostępnej
Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się!
Pomoc - powitanie

Witamy serdecznie!

Lista tematów

  • Zasady działania
  • Użytkownicy demonstracyjni
  • Rejestracja
  • Pomoc kontekstowa
  • Częste pytania

 

Zasady działania

Proponujemy zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemu. Są one opisane w hasłach głównego menu, w pozostałych artykułach zgromadzonych w opcji „Wprowadzenie” (w menu w prawym dolnym zielonym okienku), a także w pomocy kontekstowej i częstych pytaniach (w tym samym menu).

 

Użytkownicy demonstracyjni 

W celu ułatwienia zapoznania się z serwisem, zarejestrowano w nim czterech użytkowników demonstracyjnych. Ich loginy oraz hasła (w każdym przypadku takie same jak loginy) to: login1, login2, login3, login4. Każdy może zalogować się do serwisu jako użytkownik demonstracyjny i przejrzeć wszystkie dostępne opcje wraz z pomocą kontekstową. Użytkownicy demonstracyjni mają zablokowaną możliwość rejestracji danych, licytowania w aukcjach itp.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z systemu IGK trzeba zarejestrować swój login i hasło, co następuje przez kliknięcie na link „zarejestruj się” w module logowania (prawe górne szare okienko). Umożliwia to późniejsze zalogowanie się i rejestrację danych szczegółowych.

 

Pomoc kontekstowa

W tym oknie (lewe niebieskie okno pomocy) zawsze widoczna będzie pomoc kontekstowa, dotycząca aktualnie wybranej opcji.

 

Częste pytania 

W zielonym oknie poniżej pokazywane będą losowo wybrane odpowiedzi na częste pytania, również związane z aktualnym kontekstem.

Jak się tu poruszać?

W menu głównym (u góry po lewej) są do wybrania wszystkie aktualnie dostępne opcje systemu. Mój kolega (ten po prawej) proponuje odnośniki do dodatkowych tekstów.

 

Obsługa klienta

Wszelkie informacje związane z aktualnym stanem spraw Użytkownika w  systemie IGK, w tym dotyczące zarejestrowanych wierzytelności, dlugów, aukcji, dokumentów i płatności, są udostępniane Użytkownikowi po zalogowaniu do serwisu IGK.

O ważnych zdarzeniach dotyczących Użytkownika jest on informowany Wiadomością IGK, czyli e-mailem wysłanym na adres podany przy rejestracji. Historia wiadomości jest dodatkowo uwidoczniona w serwisie IGK po zalogowaniu.

Podpowiedzi dotyczące podjęcia niezbędnych kroków w ramach realizacji procedur systemu przesyłane są w Wiadomościach IGK, a także ukazują się na pierwszej stronie po zalogowaniu do serwisu: "dziś do zrobienia".

Zasady funkcjonowania systemu opisane są we wprowadzeniu, pomocy kontekstowej i częstych pytaniach, dostępnych z menu w prawym dolnym okienku serwisu.

Ewentualne indywidualne pytania związane z systemem prosimy kierować na adres e-mailowy biura obsługi klienta: bok@kompensaty.biz.

Statystyki
Zarejestrowany użytkownik ma tu szybki wgląd w statystyki dotyczących go zdarzeń w systemie IGK:
Zarejestrowane wierzytelności i długi
Aukcje zakupu i sprzedaży własnych ofert
Udział w licytacjach cudzych ofert zakupu i sprzedaży
Pliki pdf z formularzami i fakturami pro forma do pobrania
Dotychczasowe płatności
Zrealizowane w IGK sprzedaże wierzytelności
Zrealizowane w IGK kompensaty
Wiadomości od IGK
Copyright 2010 Usługi Ekonomiczno-Finansowe Maciej Stamirski :