Dataczas_info
Sciezka_info
Wybrane z menu: Dokumenty
Strefa_info
Jesteś w strefie ogólnodostępnej
Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się!
Pomoc - powitanie

Witamy serdecznie!

Lista tematów

  • Zasady działania
  • Użytkownicy demonstracyjni
  • Rejestracja
  • Pomoc kontekstowa
  • Częste pytania

 

Zasady działania

Proponujemy zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemu. Są one opisane w hasłach głównego menu, w pozostałych artykułach zgromadzonych w opcji „Wprowadzenie” (w menu w prawym dolnym zielonym okienku), a także w pomocy kontekstowej i częstych pytaniach (w tym samym menu).

 

Użytkownicy demonstracyjni 

W celu ułatwienia zapoznania się z serwisem, zarejestrowano w nim czterech użytkowników demonstracyjnych. Ich loginy oraz hasła (w każdym przypadku takie same jak loginy) to: login1, login2, login3, login4. Każdy może zalogować się do serwisu jako użytkownik demonstracyjny i przejrzeć wszystkie dostępne opcje wraz z pomocą kontekstową. Użytkownicy demonstracyjni mają zablokowaną możliwość rejestracji danych, licytowania w aukcjach itp.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z systemu IGK trzeba zarejestrować swój login i hasło, co następuje przez kliknięcie na link „zarejestruj się” w module logowania (prawe górne szare okienko). Umożliwia to późniejsze zalogowanie się i rejestrację danych szczegółowych.

 

Pomoc kontekstowa

W tym oknie (lewe niebieskie okno pomocy) zawsze widoczna będzie pomoc kontekstowa, dotycząca aktualnie wybranej opcji.

 

Częste pytania 

W zielonym oknie poniżej pokazywane będą losowo wybrane odpowiedzi na częste pytania, również związane z aktualnym kontekstem.

Jak się tu poruszać?

W menu głównym (u góry po lewej) są do wybrania wszystkie aktualnie dostępne opcje systemu. Mój kolega (ten po prawej) proponuje odnośniki do dodatkowych tekstów.

 

Dokumenty w IGK

W IGK wykorzystywane są dokumenty według następujących wzorów: Umowa o korzystanie z IGK ||| Regulamin IGK ||| Umowa cesji z Użytkownika na Organizatora ||| Umowa cesji z Organizatora na Użytkownika ||| Formularz wierzytelności ||| Formularz długu ||| Porozumienie kompensacyjne.

Dokumentem księgowym, potwierdzającym cesję wierzytelności własnej przez Użytkownika, jest wystawiana przez niego nota obciążeniowa. Sprzedaż prawa majątkowego nie jest bowiem przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. Jest natomiast opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który zgodnie z przepisami obciąża nabywcę.

Dokumentem księgowym, potwierdzającym cesję wierzytelności nabytej wcześniej przez Organizatora IGK, jest wystawiana przez niego faktura VAT ze stawką "zwolniony". Sprzedaż wierzytelności obcej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest bowiem usługą pośrednictwa finansowego.

Umowa cesji między Użytkownikami na skutek przeprowadzonej aukcji powinna być warunkowa - na wypadek niedojścia do skutku porozumienia kompensacyjnego z udziałem nabywcy. Powinna również przewidywać refakturowanie prowizji za pośrednictwo, zapłaconej przez nabywcę, na sprzedającego, wraz z jej potrąceniem z ceną nabycia wierzytelności. Przykładowa treść takiej umowy zawarta jest w następującym pliku: Projekt Umowy cesji między Użytkownikami.

 

UWAGA. ORGANIZATOR IGK NIE ŚWIADCZY USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO ANI PODATKOWEGO. DECYZJĘ O SKORZYSTANIU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z POWYŻSZYCH WZORÓW, INFORMACJI I PRZYKŁADÓW (W TYM PRZEZ PRZYSTĄPIENIE DO UMÓW) KAŻDY PODEJMUJE NA WŁASNĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Statystyki
Zarejestrowany użytkownik ma tu szybki wgląd w statystyki dotyczących go zdarzeń w systemie IGK:
Zarejestrowane wierzytelności i długi
Aukcje zakupu i sprzedaży własnych ofert
Udział w licytacjach cudzych ofert zakupu i sprzedaży
Pliki pdf z formularzami i fakturami pro forma do pobrania
Dotychczasowe płatności
Zrealizowane w IGK sprzedaże wierzytelności
Zrealizowane w IGK kompensaty
Wiadomości od IGK
Copyright 2010 Usługi Ekonomiczno-Finansowe Maciej Stamirski :